End of Summer Sale for children. Apply code SUMM100 at checkout!
End of Summer Sale for children. Apply code SUMM100 at checkout!

Sadananda Pratihari

Others


3  

Sadananda Pratihari

Others


ଗଜାନନାୟ ନମଃ

ଗଜାନନାୟ ନମଃ

1 min 324 1 min 324


ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଲମ୍ବୋଦର ପାର୍ବତୀ ନନ୍ଦନ

ଘେନ ମୋ ପ୍ରଣତି ପ୍ରଭୁ ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ l

ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ଗଣପତି ପିତା ମହାଦେବ

ସର୍ବ ଦେବଗଣ ମଧ୍ୟେ ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବ l

ବିଦ୍ୟା ଦାତା ଜ୍ଞାନଦାତା ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନୀ

ତଵ କୃପାବଳେ ହୁଏ ମୂର୍ଖ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ l

ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ସିଦ୍ଧି ତୁମ କୃପା ବଳେ

କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ସର୍ବଦେବ ମେଳେ l

ମାତାଙ୍କ ଆଦେଶେ ତୁମେ ଜଗିଲ କୈଳାସ

ନ ଛାଡିଲ ପିତାଙ୍କୁ ହେଲା ପ୍ରାଣନାଶ l

ମାତାଙ୍କ କ୍ରନ୍ଦନେ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ଜୀବନ୍ୟାସ

ହେଲ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବଗଣେ ଇଶ l

ପିତାମାତା ଚତୁଃର୍ପାଶ୍ୱ କରି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ

ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି ରଖିଲ ପ୍ରମାଣ l

ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ଦୁଇ ପତ୍ନୀ କୈଳାସ କନ୍ଦରେ

ବେନି ପୁତ୍ର ଶୁଭ ଲାଭ ଅଛନ୍ତି ସଙ୍ଗରେ l

ମୁଁ ଯେ ଅକିଞ୍ଚନ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ପିତା

ଦିଅ ମୋତେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନ ଦାତା lRate this content
Log in