Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Ansuman Swain

Others

3  

Ansuman Swain

Others

ଘର

ଘର

1 min
17କେଡେ ମଧୁର  ନାମଟି ତାର

ଦୁଇ ଅକ୍ଷରେ   ସିଏ ଆଧାର

         ଶାନ୍ତି ଭରିଦିଏ 

                    ହୃଦୟରେ ମୋର,

 ଅଗଣା ତାର   ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ

 ଧୂପ ଦୀପରେ   ସିଏତ ବାସେ

       ସବୁବେଳେ ଲାଗଇ

                       ସରଗ ପୁର ।

 ଝାଟି ମାଟିରେ  ସିଏ ଗଛିତ

ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜାରେ      ସିଏତ ମିତ

     ସୁରକ୍ଷିତରେ ସଦା

                ସିଏ ପ୍ରତୀକ ,

ନୟନେ ଭରେ       କେତେ ସପନ

ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ   କଟେ ମୋ ଦିନ

        ଛାଇ ଆଲୁଅ ଦିଏ

                     ସିଏ ଅନେକ ।

ମନ୍ଦିର ପରି        ସିଏତ ହସେ

ପର ଆପଣା        ସବୁ ସେ ତୁଛେ

             ସଭିଙ୍କୁ ହସାଏ 

                    କୋଳରେ ତାହାର,

ବରଷା ଖରା    ସବୁ ସେ ଶହେ

ସିତ କାକର            ବରଷ ବାହେ

         ଏହିତ ମୋର ଛୋଟ

                            ସୁନାର ଘର ।...

 


Rate this content
Log in