Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Gitanjali Pujapanda

Others

3  

Gitanjali Pujapanda

Others

ଦେବଦାସୀ

ଦେବଦାସୀ

1 min
67


ଘୁଙ୍ଗୁର ଆଜି ଅଧୀର ମୋର 

     ନାଚିବାକୁ, ତୋ ଆଗେ କଳାଠାକୁର |1|


ଦେବଦାସୀ ମୁଁ ତୋର, ତୋ ନାମେ 

       ପିନ୍ଧେ ମୁଁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୂର| 2|


କାଳିଆରେ ତୋ ବିରହେ, ମୁଁ ଆଜି ଅଧୀର 

    ଆଖିର ଲୁହ ମୋର ଝରେ ଝର ଝର|3| 


ନାହିଁ, ଆଜି ସେ ନାଟ୍ୟମଣ୍ଡପେ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ 

   ର ତାଳରେ ଗୀତରେ ଗୀତ ଆଉ ଛନ୍ଦ |4|


ଆଉ କି, ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ କାଳିଆ 

   ଦେବଦାସୀର ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ତାଳରେ, 

ନାଚ ମନଲୋଭା, କି ଦୋଷ କରିଲି 

ଆଜି ବନ୍ଦ ସବୁ କିଛି ତୋ ପାଖେ

ମୋର ଭକ୍ତି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି |5|


  ହେଲେ ମନର ମନ୍ଦିରେ ଘର ତୋହର 

ତାକୁ କି ରୋକି ପାରିବ ଏ ସଂସାର |6|


   ତୋ ଭାବରେ ମୁଁ ବନ୍ଧା 

ତୁ ମୋ ସୁହାଗ ସିନ୍ଦୂର |7|


   ନାହିଁ ଆଜି ଦେବଦାସୀର ପ୍ରଥା 

ହେଲେ ସବୁ ଭକ୍ତର ମନ ଆଜି ଉଚ୍ଛନ୍ନ 

  ନାଚି ନାଚି ଗାଇ ବାକୁ ତୋ ଭକ୍ତିର ଜୟଗାନ |8|


ମୁଁ ସିନା ନାହିଁ, ଆଜି ହେଲେ ଦେବଦାସୀର ଶବ୍ଦଟି

  ରହିଛି ରହିବ କାଳିଆରେ, ତୋ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଥିବା ଯାଏ |9|Rate this content
Log in