Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

ଶୁଭ୍ରା ସୁଚିତ୍ରା ମହାନ୍ତ

Others

4.0  

ଶୁଭ୍ରା ସୁଚିତ୍ରା ମହାନ୍ତ

Others

ଦାଦନ

ଦାଦନ

1 min
229


ନିଜ ଦେଶେ ଯେବେ ମିଳି ନଥାଏ

ଦାନା ମୁଠାଏ ପେଟକୁ

ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମଣିଷ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ 

ଯାଏ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ॥


କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ 

ଟଙ୍କା ନ ମିଳିଲେ ହାତକୁ 

ପର ଆଦେଶ ରେ କାମ କରିଥାଏ 

ଦାଦନ କୁହାଯାଏ ଏହାକୁ ॥


ଭିଟାମାଟି ଠାରୁ ଦୂରେ ରହିଥାଏ 

ନିଜ ଜୀବନ ସଜାଡିବାକୁ 

କେହି ନଥାନ୍ତି ତା ଦୁଃଖ ବୁଝିବାକୁ 

ପଦେ ଆହା କହିବାକୁ ॥


ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମିଳେନା 

ଖଣ୍ଡେ ଚାକିରି ତାହାକୁ 

ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ ଏଇଠି ସେଇଠି 

ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ॥


ଦିନରେ ଖାଇଲେ, ରାତିରେ ନାଇଁ 

କିଏ ଅବା ଦେବ ତାକୁ 

ଏବେର ଦୁନିଆ ଭାରି ସ୍ୱାର୍ଥପର 

ଗରିବ ବାସଇ ସଭିଙ୍କୁ ॥Rate this content
Log in