The Stamp Paper Scam, Real Story by Jayant Tinaikar, on Telgi's takedown & unveiling the scam of ₹30,000 Cr. READ NOW
The Stamp Paper Scam, Real Story by Jayant Tinaikar, on Telgi's takedown & unveiling the scam of ₹30,000 Cr. READ NOW

Durjyodhan Barik

Others

3.4  

Durjyodhan Barik

Others

ଛନ୍ଦ ହୀନ ଜୀବନ

ଛନ୍ଦ ହୀନ ଜୀବନ

1 min
107ସଂସାରିବନ ନୁହେଁ ଛନ୍ଦ ହୀନ

ମାୟା ମୋହ ଜାଲେ ଛନ୍ଦା ,

ସନ୍ଯାସ ଜୀବନ  ଅଟେ ଛନ୍ଦ ହୀନ

ଈଶ୍ୱର ସମୀପେ ବନ୍ଧା ।

ସାଂସାରିକ ଜନେ ଯେତିକି କାନ୍ଦନ୍ତି

ସେତିକି ହୁଅନ୍ତି ,

ଛନ୍ଦ ହୀନ ସିଏ କାହୁଁବା ହୋଇବେ

ଜୀବନ ତାଙ୍କର ବନ୍ଦୀ ।

ସାଂସାରିକ ପୁଣି ଛନ୍ଦ ହୀନେ ଜୀଏଁ

ବୟସ ସାୟାହ୍ନ କାଳେ

ଛନ୍ଦ ହୀନ ହୁଏ ଜୀବନକୁ ଜୀଏଁ

ସମୟର କାଳ ବଳେ ।Rate this content
Log in