Bhumisuta Sahu

Others


2  

Bhumisuta Sahu

Others


ବର୍ଷା

ବର୍ଷା

1 min 3 1 min 3

ଶ୍ରାବଣ ରୁ କିଛି ବର୍ଷା ଚୋରେଇ ଥିଲି

ମୋ ହୃଦୟରେ ସାଇତିବା ପାଇଁ କଥା ଦେଇଥିଲି

ବିତିଗଲା କେତେ ବର୍ଷ କେତେ ଋତୁ ବିତିଗଲା

ସେଇଯେ ସାଇତା ବର୍ଷା ଲୁହ ହୋଇ ଝରିଗଲା

ଛାତି ତଳେ ରହିଗଲା ବାକି

ସ୍ମୃତି ଖାଲି ସ୍ମୃତି ସେ ଯେ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ।।Rate this content
Log in