Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!
Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!

Bhumisuta Sahu

Others

2  

Bhumisuta Sahu

Others

ବର୍ଷା

ବର୍ଷା

1 min
12


ଶ୍ରାବଣ ରୁ କିଛି ବର୍ଷା ଚୋରେଇ ଥିଲି

ମୋ ହୃଦୟରେ ସାଇତିବା ପାଇଁ କଥା ଦେଇଥିଲି

ବିତିଗଲା କେତେ ବର୍ଷ କେତେ ଋତୁ ବିତିଗଲା

ସେଇଯେ ସାଇତା ବର୍ଷା ଲୁହ ହୋଇ ଝରିଗଲା

ଛାତି ତଳେ ରହିଗଲା ବାକି

ସ୍ମୃତି ଖାଲି ସ୍ମୃତି ସେ ଯେ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ।।Rate this content
Log in