End of Summer Sale for children. Apply code SUMM100 at checkout!
End of Summer Sale for children. Apply code SUMM100 at checkout!

Brundabana Pradhan

Others


2  

Brundabana Pradhan

Others


ବରଷା

ବରଷା

1 min 18 1 min 18

ଆକାଶରେ ଆଜି 

କଳାମେଘର ଛାଇ 

ବର୍ଷିବି ବର୍ଷିବି 

ବୋଲି ପାରୁନି ବର୍ଷି 

ଦେଖି ପିକ ମାରୁଛି ହସି 

ଥରକୁ ଥର ଦେଉଛି ନାଚି

ବିଜୁଳି ଚମକେ ସେ କଳାବାଦଲେ

ଚମକୁଛି ନଭ ଶୋଭା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳେ ।

କତେ ହରଷରେ ସେ ଚଷା ଭାଇ 

ବିଲରେ ସେ କେତେ କାମ କରଇ 

ବେଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗୁଲି ରଡି ଛାଡଇ

କେତେ ହରଷରେ ସତେ ବର୍ଷା ଆସଇ ।


Rate this content
Log in