Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

gouranga charan beura

Others

3  

gouranga charan beura

Others

ବଂକା ବାଦଲ

ବଂକା ବାଦଲ

1 min
20


ଶ୍ରାବଣ ଆକାଶେ   ବାଂକୁଡା ବାଦଲ

      ମାନଚିତ୍ର ଆଂକିଅଛି,

କେଉଁଠି କିପରି   ଦେଶ ମହାଦେଶ

      ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଅଛି ॥


ବେଳେବେଳେ ସାଜେ କଳାହାଣ୍ତିଆ ତ

     ପୁଣି ଧବଳ ବୋଇତ,

କୁଣ୍ତାଝଡା ନୀରେ  ଦୋଳି ଖେଳୁଥାଏ

     କେତେବେଳେ ଅଣାୟତ୍ତ ॥


ଚପଳାକୁ ଧରି    ହୃଦୟ କୋଣରେ

     ଯୁଦ୍ଧ କରେ ବଜ୍ରାଘାତେ,

ମୂଷଳ ଧାରାରେ   ମେଦିନୀ କମ୍ପାଏ

     କୂଆ ପଥର ଆଘାତେ ॥


ପ୍ରଦୋଶେ ସାଜଇ   ଦିଗନ୍ତ ରୂପସୀ

     ମଉନେ ଓଢଣୀ ଟାଣି,

ନିଃଶବ୍ଦ ଜୁଆରେ    ବାଢଇ ଉପମା

    ସାଜି ଦିଗବଳୟ ରାଣୀ ॥


ମେଘୁଆ ଆକାଶେ   ମନର ହରଷେ

      ବସାଇ ଜଳଦ ମେଳା,

ପ୍ରାଣୀଂକ ଆରତ   ନିରେଖେ ଗଗନୁ

     ହୃଦେ ବହି ମେଘମାଳା ॥


ଅନ୍ଧକୂପେ ରଖି   ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାରା

      ସାଜିଥାନ୍ତି ବାହୁବଳୀ,

ପ୍ରାଣୀଂକ ଆରତ   ଫେଡିବାକୁ ସଦା

     ଭିଆଇ ଥାଆନ୍ତି ଅଳି ॥


ଟୁପୁରୁ ଟାପୁରୁ     ବର୍ଷଣ ଛିଟାରେ

      ପଲ୍ଲବେ ରଚିଣ କେଳି,

ସ୍ନିଗ୍ଧ ମନ୍ଦାକିନୀ   ଜଳେ ଧୋଇଥାନ୍ତି

      ବନେ ଦେଇ ହୁଳହୁଳି ॥


ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ   ସଭିଏଁ ତ ବନ୍ଧା

      ପ୍ରକୃତି ସବୁରି ନାହା,

ସ୍ଥାବର ଜଂଗମ    କୀଟ ପରିଜନ୍ତେ

      ରଚିଥାନ୍ତି ମୋହମାୟା ॥


Rate this content
Log in