Unveiling the Enchanting Journey of a 14-Year-Old & Discover Life's Secrets Through 'My Slice of Life'. Grab it NOW!!
Unveiling the Enchanting Journey of a 14-Year-Old & Discover Life's Secrets Through 'My Slice of Life'. Grab it NOW!!

ଶୁଭ୍ରା ସୁଚିତ୍ରା ମହାନ୍ତ

Others

4.0  

ଶୁଭ୍ରା ସୁଚିତ୍ରା ମହାନ୍ତ

Others

ଭିଟାମାଟି

ଭିଟାମାଟି

1 min
201


ଭିଟାମାଟି ଠାରୁ ଯେତେ ଦୂରରେ ରହିଲେ ବି

କେବେ ତା ପ୍ରତି ଥିବା ମୋହ

ତୁଟାଇ ହୁଏନା

ଭିଟାମାଟିକୁ କେବେ ଭୁଲି ହୁଏନା......


କେଉଁଠାରେ ନିଜ ଉଆସ ତିଆରି ଥିଲେ ବି 

ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଗଢି ଯାଇଥିବା 

ମାଟିଘର ସରି ଲାଗେନା 

ଭିଟାମାଟିକୁ କେବେ ଭୁଲି ହୁଏନା...... 


ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପାର୍କ୍ ଯେତେ ଭଲ ଲାଗୁଥାଉ

ପ୍ରାକୃତିକ ପର୍ବତ ଝରଣା 

ପରି ଆନନ୍ଦ ଦିଏନା 

ଭିଟାମାଟିକୁ କେବେ ଭୁଲି ହୁଏନା...... 


ରୁଦ୍ଧ କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଗଲେ 

ଅଶାନ୍ତି ସରି ଯାଏନା 

ଶାନ୍ତି ମିଳେନା 

ଭିଟାମାଟିକୁ କେବେ ଭୁଲି ହୁଏନା..... 


ପକ୍ଷୀଙ୍କ ରାବ, ଗୋଧୂଳି ସମୟ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ 

ଭଲ ପାଇବା କେଉଁଠି ମିଳେନା 

ସତ ରେ ବନ୍ଧୁଗଣ 

ଭିଟାମାଟିକୁ କେବେ ଭୁଲି ହୁଏନା...... Rate this content
Log in