End of Summer Sale for children. Apply code SUMM100 at checkout!
End of Summer Sale for children. Apply code SUMM100 at checkout!

KRUTIBAS NAYAK

Others


2  

KRUTIBAS NAYAK

Others


ଭିଣେଇ ବାବୁଙ୍କୁ ଗେହ୍ଲେଇ ଶାଳୀର ଚିଠି

ଭିଣେଇ ବାବୁଙ୍କୁ ଗେହ୍ଲେଇ ଶାଳୀର ଚିଠି

1 min 17 1 min 17

                          ରାଜକନିକା

                         16-08-20

ଭିଣେଇ ବାବୁ ହେ ! ଜୁହାର ନେବ,

ଦେଈକୁ ଆମର ଜୁହାର ଦେବ ।

ଦେଈ ଲେଖିଥିଲା ତମ ଘର କଥା

ତା'ର ମନବୁଝି ଚଳେଇ ନେବ । (ଘୋଷା)

 

ଦେଈ ତ ଆମର ପୂନେଇଁ ଜହ୍ନ,

ମନଟି ତାହାର ଫୁଲ ସମାନ ।

କାହା କଥାକୁ ସେ ସହି ପାରେନାହିଁ

ତା'ର ମନରଖି କଥା କହିବ ।

ଦେଈକୁ ଆମର ଜୁହାର ଦେବ । ॥୧॥

 

ଘରକାମ କେବେ କରିନି ସିଏ,

ଫୁଲଶେଜ ପାରି ନିଇତି ଶୁଏ ।

ତମର ବୋଉ ତ ନେବ ତା' ଯତନ

ଘର ପାଇଟିକୁ ଭଉଣୀ ଥିବ ।

ଦେଈକୁ ଆମର ଜୁହାର ଦେବ । ॥୨॥

 

କିଛି ଦୋଷ ଯଦି କରେ ମୋ ଦେଈ,

ସେ ଦୋଷକୁ ତମେ ଧରିବ ନାଇଁ ।

ପୂନେଇଁ ଖିଆକୁ ଆସିଥିବ ଯେବେ

ସବୁ ମନଖୋଲି ମତେ କହିବ ।

ଦେଈକୁ ଆମର ଜୁହାର ଦେବ ।॥୩॥

\ଇତି\

ତମର ଗେହ୍ଲେଇ ଶାଳୀ ଚମେଲୀ

୦୦୦


Rate this content
Log in