Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!

rasmi maye pati

Others


2  

rasmi maye pati

Others


ଅସୀମ ମାହାତ୍ମ୍ୟ

ଅସୀମ ମାହାତ୍ମ୍ୟ

1 min 6 1 min 6

ବାଦ ବିବାଦ ଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ରେ ସେ ନାମ

ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଠାରୁ ସିଏ ଭିନ୍ନ

ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ଏକା ସେହି ନାମ

ସବୁ ହୃଦୟ ରେ ଭରେ ସିଏ ପ୍ରେମ

ସବୁରି ହୃଦୟ ହେଉ ରାମ ମୟ

ରାମ ରାଜ୍ୟଟିଏ ଗଢ଼ିବ ନିଶ୍ଚୟ ।


ମାତ୍ର ଦି ଅକ୍ଷର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅସୀମ

ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ସେ ଆଦି ଅନ୍ତ ହୀନ

ତୁଣ୍ଡେ ଉଚ୍ଚରିଲେ ପାପ ହୁଏ କ୍ଷୟ

ସାରା ବିଶ୍ବ ହେଉ ଆଜି ରାମ ମୟ ।Rate this content
Log in