Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

ARUN MAHAPATRA

Others

3  

ARUN MAHAPATRA

Others

ଅନୁତାପ

ଅନୁତାପ

1 min
214


ନିର୍ଜନ ସକାଳରେ 

ନିର୍ବିକାର ମନ ନେଇ 

ନିକ୍ଷେପିଲା ଆକାଶକୁ 

ତୀକ୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟି ତାର ।

 

ସାଜିଥିଲା ଚକ୍ରୀ ଯିଏ 

ବୋଧହୁଏ ଆଉ କାଲିଠାରୁ

ନଥିବେ ପାଣ୍ଡବ ପାଶେ

ଅବା ସଖା ଗଣ

ନଥିବ ବା ଅପାର ଆଦର ।

 

ଦୀର୍ଘଦିନ ଚାଲିଥିବା 

ଆକ୍ରୋଶ ଓ ଆକ୍ରମଣ

ଯାଉଥିଲେ ସହି ଅବା

ବିନା ପ୍ରତିବାଦେ 

ଅମଣିଷ ଭଳି ।

 

ଆଜି ସବୁ ଭିଡିଛନ୍ତି ଅଣ୍ଟା

ଶକ୍ତ ମନ ନେଇ,

ତଡିବାକୁ ପଙ୍ଗପାଳ ଭାବି।

ଭାବୁଥିଲା ମନେ ମନେ

ଶିବ ମନ୍ଦିରର ଉପାସ୍ୟ ପୂଜକ,

ତଡାଯିବ ସାଜି ଆଜି

ଅଲୋଡା ବର୍ବର।

 

ସମୟର ଚାରିଛକେ

ଦିଗଭ୍ରାନ୍ତ ପଥିକ ସଦୃଶ

ଘୁରି ବୁଲିବାକୁ 

ନାହିଁ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ।

 

ସମୟରେ କରିଥିଲା 

ଅକ୍ତିୟାର ଶକ୍ତି ଅନାୟାସେ

ଥାପୁଥିଲା ଶକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଣ

ନମାନି ସେ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ।

 

ବୁମେରାଂ ହେବ ଆଜି

ତାର ଫିଙ୍ଗା ଅସ୍ତ୍ର

ତୟାର ରହିବ ନିଶ୍ଚେ,

ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଆଜି ତାର

ଉଠିବନି ଗାଣ୍ଡୀବ ଆଉ 

ନଥିବ ବା କୃଷ୍ଣା ତାର ପାଶେ

ଅନୁତାପ ହେବ ଶେଷ ଅସ୍ତ୍ର 

ଜୀବନରେ ତାର ।

 



Rate this content
Log in