Shop now in Amazon Great Indian Festival. Click here.
Shop now in Amazon Great Indian Festival. Click here.

Nrusingha Panigrahi

Children Stories Classics Inspirational

3  

Nrusingha Panigrahi

Children Stories Classics Inspirational

ଅକୁହା କଥାରେ କାଳିଆ

ଅକୁହା କଥାରେ କାଳିଆ

1 min
88କିଛି ମାଗୁନାହିଁ ସ୍ବପ୍ନ ମୁଁ ମାଗୁଛି

ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ମୋର ଅଛି

କହି ହେଉନି କି ସହି ପାରୁନାହିଁ

ବଞ୍ଚିବାର କଳା ଦିଏ ତୁ ଶିଖାଇ ।


ଯଦି ଦୁଃଖ ଦେଲୁ ସୁଖ କାହିଁପାଇଁ

ଯଦି ସୁଖ ଦେଲୁ ଦୁଃଖ କାହିଁ ନାହିଁ

ତୋ ମାୟା ବନ୍ଧନ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ

ଯମ କୁ ପଠାଇ ବାନ୍ଧି ନିଏ ଆଜି ।


ଖସି ମୁଁ ପାରୁନି ତଳ ବରଡାରୁ

ବାଆ ଆସିଲାଣି ସେ ଗଛ ଉପରୁ

ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲାଣି ମୋ ବସା ସମ୍ଭାଳେ

ତୁ ନ ରଖିବୁ ଯଦି ଆଉ କେ ନେବରେ ।


କାଳର କରାଳ ରୂପ ଧରି ପଥେ

ଜିତିବା ପାଇଁଁ ମୁଁ ଉଠି ବସିପଡେ଼

ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ପାଖେ ଆସି ବସି

କହିଥାଏ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଗତି ।


ଅସୀମ ଶକତି ସେ କରାଳ ରୂପର

କି କହି ପାରିବି ତା'ର ଚରିତ୍ରର

ଆସିଲାଣି ମୋର ଯମ ର ବିଭକ୍ତ

ଯିବି ସଦା କାଳେ ଦେଲାଣି ସଙ୍କେତ ।


ଅକୁହା କଥା ମୁଁ ବଖାଣି ଲି ଆଜି

କହୁ କହୁ ସବୁ ସତ କହିଦେଲି

ଭୁଲ୍ ଥିଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ

ଏତିକି କହି ମୋ ମୁନ ନିବୃତ ରହିବ ।


Rate this content
Log in