Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

ଶୁଭ୍ରା ସୁଚିତ୍ରା ମହାନ୍ତ

Others

4.0  

ଶୁଭ୍ରା ସୁଚିତ୍ରା ମହାନ୍ତ

Others

ଅଚିହ୍ନା ମଣିଷ

ଅଚିହ୍ନା ମଣିଷ

1 min
215ଅଚିହ୍ନା ମଣିଷଟିଏ ଯେବେ

ହୃଦୟରେ ଘର କରେ

ମନେ ମନେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ

ତାକୁ ହିଁ ଦେଖନ୍ତି

ତାକୁ ହିଁ ଭାବନ୍ତି

ତା କଥା ହିଁ ଶୁଣନ୍ତି

ତା ନାମ ହିଁ ନିଅନ୍ତି

ତାର ଗୁଣ ଗାନ କରନ୍ତି

ତାକୁ ଆଖି ପଲକରେ ବସାନ୍ତି

ତା ସାଥିରେ ହସନ୍ତି

ତା ସାଥିରେ ଚାଲନ୍ତି....... 

ହେଲେ 

ଯେବେ ଜଣା ପଡେ 

ତା ହୃଦୟରେ ଆଉ କେହି ଅଛି 

ହସଟା କେମିତି ଉଭେଇ ଯାଏ 

ଦୁଃଖର ଛାୟା ଘେରି ଯାଏ 

ଆଲୁଅ, ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଏ 

ସ୍ଵପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଏ 

ମନ ମରି ଯାଏ 

ଜୀବନଟା ବ୍ୟର୍ଥ ଲାଗେ 

ଜୀବନଟା ବ୍ୟର୍ଥ ଲାଗେ ।Rate this content
Log in