Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Brundabana Pradhan

Others

2  

Brundabana Pradhan

Others

ଅଭିଳାଷ

ଅଭିଳାଷ

1 min
11


ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ୍ କରୁଥାଏ 

ମୋ ମନକୁ

ହେଲେ ସେ ମାନୁ ନଥାଏ

ବଢିଲା ନଈ 

ପରି ମାଡିଯାଉଥାଏ 

ଆଗକୁ ଆଗକୁ

ହୁଏତ ମୁଁ ବି

ଜାଣି ପାରୁନଥାଏ

ଆଖି ପଲକରେ 

ଅଭିଳାଷ ଗୁଡିକ 

ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଯାଉଥାଏ  ।Rate this content
Log in