Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Ranjan kumar Mohanty

Others

3  

Ranjan kumar Mohanty

Others

23.ସଫଳତା

23.ସଫଳତା

1 min
249


ସଫଳତା ଖାଲି ସଫଳତା ନୁହେଁ 

ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରେରଣାଟିଏ 

କେବେ ସାଧନାର ମାପକାଠି ସାଜି 

ପ୍ରଗତି ସ୍ତରକୁ ସୂଚାଇ ଦିଏ 

ମନ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ 

ଆଉ ଦୁଇପାଦ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ 

ଆଗରେ ରହିଣ ବାଟ କଢାଏ 


ସଫଳତା ନୁହେଁ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ 

ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱର ଆରମ୍ଭ ସେତ 

କର୍ମବୀର ଏକା ଧର୍ମର ତରୀରେ 

ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଯେ କରଇ କାତ 

ଦେଖଇ ସାରା ଜଗତ 

ସଫଳତା ତାର ପଛରେ ଗୋଡାଏ

ସାଧନା କରଇ ଯେ ଅବିରତ


Rate this content
Log in