Ranjan kumar Mohanty

Others


3  

Ranjan kumar Mohanty

Others


23.ସଫଳତା

23.ସଫଳତା

1 min 220 1 min 220

ସଫଳତା ଖାଲି ସଫଳତା ନୁହେଁ 

ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରେରଣାଟିଏ 

କେବେ ସାଧନାର ମାପକାଠି ସାଜି 

ପ୍ରଗତି ସ୍ତରକୁ ସୂଚାଇ ଦିଏ 

ମନ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ 

ଆଉ ଦୁଇପାଦ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ 

ଆଗରେ ରହିଣ ବାଟ କଢାଏ 


ସଫଳତା ନୁହେଁ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ 

ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱର ଆରମ୍ଭ ସେତ 

କର୍ମବୀର ଏକା ଧର୍ମର ତରୀରେ 

ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଯେ କରଇ କାତ 

ଦେଖଇ ସାରା ଜଗତ 

ସଫଳତା ତାର ପଛରେ ଗୋଡାଏ

ସାଧନା କରଇ ଯେ ଅବିରତ


Rate this content
Log in