Unveiling the Enchanting Journey of a 14-Year-Old & Discover Life's Secrets Through 'My Slice of Life'. Grab it NOW!!
Unveiling the Enchanting Journey of a 14-Year-Old & Discover Life's Secrets Through 'My Slice of Life'. Grab it NOW!!

Aarti Ayachit

Others

5.0  

Aarti Ayachit

Others

प्रेमाने आपलस करा हो

प्रेमाने आपलस करा हो

1 min
1.3K


एकदा मैत्रीण रेखाच्या बरोबरच मी ऑफिसमधून लवकर निघाली. मला पण छकुलीला भेटायचे होते, दोन वर्षाचीच तर होती ती. आम्ही जसे पोहोचलो तसे जावेने सांगितले, घरात दूध संपले आणि छकुली बऱ्याच वेळापासून उपाशी आहे. रेखाने छकुलीला घेतले कडेवर आणि सर्वांत आधी दूध आणून तिची भूक शांत केली. 


माहीत पडले, सासूबाईंनी छकुलीला उपाशी ठेऊन आपल्या नातवंडांना घरात असलेले दूध पाजून दिले. मी मनात विचार करत राह्यली, तरी रेखाची नणंद, जाऊ, धाकटा दीर सर्वजण असूनही घरात दूध नाही म्हणजे काय, छकुली मुळीच रडली नाही हे नशीब. "जर मी सून असते, तर सासूबाईंना म्हणाले असते, असा दूजाभाव न करून सर्वांना प्रेमाने आपलंस करा हो."


Rate this content
Log in