Buy Books worth Rs 500/- & Get 1 Book Free! Click Here!
Buy Books worth Rs 500/- & Get 1 Book Free! Click Here!

Seema Pansare

Others


5.0  

Seema Pansare

Others


नवा संकल्प

नवा संकल्प

1 min 678 1 min 678

पहिला ग संकल्प

आळस मी झाडीन ग


 दुसरा ग संकल्प 

 करीन जॉईन जिम,


नाही होणार खाडा,

 एक ही दिन ग

सांगेन मी मना


दे ग वेळ स्वतः ला

जेवढी घेतेस घराची काळजी

का मग स्वतः साठी अशी निष्काळजी


आता संकल्प माझा जगेन स्वतः साठी, थोडी

मला आवडीचे ही करेन जमेल ते.


नाही करणार आता कोणाचा विचार

करीन विचार सारासारRate this content
Log in