Participate in 31 Days : 31 Writing Prompts Season 3 contest and win a chance to get your ebook published
Participate in 31 Days : 31 Writing Prompts Season 3 contest and win a chance to get your ebook published

Seema Pansare

Others


5.0  

Seema Pansare

Others


नवा संकल्प

नवा संकल्प

1 min 655 1 min 655

पहिला ग संकल्प

आळस मी झाडीन ग


 दुसरा ग संकल्प 

 करीन जॉईन जिम,


नाही होणार खाडा,

 एक ही दिन ग

सांगेन मी मना


दे ग वेळ स्वतः ला

जेवढी घेतेस घराची काळजी

का मग स्वतः साठी अशी निष्काळजी


आता संकल्प माझा जगेन स्वतः साठी, थोडी

मला आवडीचे ही करेन जमेल ते.


नाही करणार आता कोणाचा विचार

करीन विचार सारासारRate this content
Log in