Pakija Attar

Others


4.2  

Pakija Attar

Others


चटका

चटका

1 min 1.7K 1 min 1.7K


पहाटेचे तीन वाजले होते फकीर चाचा आवाज देत होते. करिष्मा गाढ झोपेत होती. उठा रोजा धरायची वेळ झाली आहे. अचानक चाचा खोकु लागले खोकता खोकता दम लागला

. अचानक चाचा खाली पडले. काही जण बाहेर होते. त्यांनी चाचांना खाली पडताना पाहिले. चाचा पडले असे म्हणत सगळे धावले . चाचा बेशुद्ध झाले होते. ए रिक्षा आण. चाच्यांना लगेच दवाखान्यात न्यायला हवं. रफिकने चाचा न उचलं रिक्षा टाकलं. हे सर्व गडबड ऐकून करिष्मा बाहेर आली

चाचा खूप प्रेमळ मायेने बोलणारे. बेटी म्हणून विचारपूस करणारे. आज मात्र बेशुद्ध होते. हे पाहून करिश्माच्या डोळ्यात पाणी आले.


Rate this content
Log in