Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.
Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.

Shobha Wagle

Others


3  

Shobha Wagle

Others


भूक

भूक

1 min 215 1 min 215

 माधवच्या वडिलांचे आज श्राद्ध होते.

लॉकडाऊन मुळे पुरोहीत येणार नव्हते.

त्यांनी फोटोला हार घाला व गोडाचे जेवण करून कावळ्यास पान द्यायला सांगीतले. त्याप्रमाणे माधवने जेवण कावळ्याकरता बाहेर झाडाखाली ठेवले. घरी येऊन जेवायला बसले.


 तेवढ्यात त्यांची लहान मुलगी धावत येवून म्हणाली "बाबा, तुम्ही कावळ्या करता ठेवलेले जेवण एक बाई आणि मुलगा जेवतायत." ते हात धुवून लगेच बाहेर गेले. त्यांना पाहून ती बाई खूप घाबरली आणि म्हणाली, "साहेब, लई दिस झाले पोटात अन्नाचा एक कण नाही. अन्न पाहून भूक सहन नाही झाली. माफ करा साहेब."


माधवचे डोळे भरून आले. पुरोहिता पेक्षा जास्त दक्षिणा माऊलीला देवून पित्याचे आशीर्वाद घेऊन समाधानाने घरी परतले.Rate this content
Log in