Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
स्वर्ग हर्षल...

स्वर्ग हर्षलहरींनी उल्हासित आनंदाने सजलेला चेहरा पहिला की नजरेतुन सुख ओसांडून वाहु लागते आणि आपल्यातील आनंदाचे झाड बहरते आणि तो आनंद अनुभवणे म्हणजेच स्वर्गसुख!!! © मधुनिता

By Sunita madhukar patil
 16


More marathi quote from Sunita madhukar patil
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
3 Likes   0 Comments
2 Likes   0 Comments
2 Likes   0 Comments

Similar marathi quote from Inspirational