Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.
Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.
आपल्याला...

आपल्याला कितीही मानसशास्त्राचा अभ्यास असला, पण वास्तविकतेत परिस्थितीला सामोरे जातांना, क्षणासाठी मन विचलीत होतोच. 🌸अस्मिता प्रशांत पुष्पांजलि🌸

By Asmita prashant Pushpanjali
 46


More marathi quote from Asmita prashant Pushpanjali
2 Likes   0 Comments
1 Likes   2 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments

Similar marathi quote from Abstract