Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.
Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.
मानव मेंदू...

मानव मेंदू हा सवयीचा गुलाम असतो. त्यामुळे रोजच्या सरावातील कार्याला तो आपले कौशल्य मानतो, पण जो मेंदू क्रियाशिल असतो, तो जास्त काळ एका कार्यात समाधानी राहू शकत नाही. व सवयीची गुलामगीरी झुगारत,नवीन नवीन क्रियाशिलतेकडे वळतो. अस्मिता प्रशांत पुष्पांजलि

By Asmita prashant Pushpanjali
 41


More marathi quote from Asmita prashant Pushpanjali
2 Likes   0 Comments
1 Likes   2 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments

Similar marathi quote from Inspirational