Unveiling the Enchanting Journey of a 14-Year-Old & Discover Life's Secrets Through 'My Slice of Life'. Grab it NOW!!
Unveiling the Enchanting Journey of a 14-Year-Old & Discover Life's Secrets Through 'My Slice of Life'. Grab it NOW!!

Anupama TawarRokade

Others

3  

Anupama TawarRokade

Others

विठू माउली

विठू माउली

1 min
18


आषाढी ही आली

 पावसात न्हाली

 पंढरी ही ओली

भक्तीची ही खोली


 नामाचा गजर

 भक्तीचा जागर 

लोटतो सागर

 पंढरी आगार


 विठ्ठल माउली

 भक्तांची सावली

 जगास दावली

 भक्तांची माउली


 विठू ठायी ठायी

 वारकरी गायी

 दर्शनास जायी

 अनवाणी पायी


 विठू वेड लावी

 वेडा भक्त धावी

 देवा भेट द्यावी

 यावे माझ्या गावी


 अनवाणी भक्ती

 ओठी नाम शक्ती

 तुझे भक्त गाती

 देवा तुझी ख्याती


 देव विटेवरी

 सावळा गाभारी 

हात कटेवरी

 रूप तझे हरी


 वेडावतो मज

 चंदनाचा साज

 मंजिरीची गाज

भेट द्यावी आज        


Rate this content
Log in