Anupama TawarRokade

Others


3  

Anupama TawarRokade

Others


विठू माउली

विठू माउली

1 min 8 1 min 8

आषाढी ही आली

 पावसात न्हाली

 पंढरी ही ओली

भक्तीची ही खोली


 नामाचा गजर

 भक्तीचा जागर 

लोटतो सागर

 पंढरी आगार


 विठ्ठल माउली

 भक्तांची सावली

 जगास दावली

 भक्तांची माउली


 विठू ठायी ठायी

 वारकरी गायी

 दर्शनास जायी

 अनवाणी पायी


 विठू वेड लावी

 वेडा भक्त धावी

 देवा भेट द्यावी

 यावे माझ्या गावी


 अनवाणी भक्ती

 ओठी नाम शक्ती

 तुझे भक्त गाती

 देवा तुझी ख्याती


 देव विटेवरी

 सावळा गाभारी 

हात कटेवरी

 रूप तझे हरी


 वेडावतो मज

 चंदनाचा साज

 मंजिरीची गाज

भेट द्यावी आज        


Rate this content
Log in