Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Vasudha Naik

Others

3  

Vasudha Naik

Others

विमान

विमान

1 min
276


भिरभिरत्या सुंदर फुलपाखरा

ये ना रे माझ्या अंगणाच्या दारा....


जाई, जुई, गुलाब, मोगरा दारात

सुरेख सुवास पसरतो माझ्या घरात......


वृक्षवेली, फुलं आहेत माझ्या परसात

मध शोषण्या ये फुलपाखरा अंगणात.....


फुलाफुलांचे रंगीबेरंगी छान आहेत रंग

फुलपाखरा फारच नाजूक तुझे अंग....


 मध शोषण्यात गुंग झालेय फुलपाखरू

मुलं त्याला शोधतात मी त्यांना कसे आवरू....


उडतं फुलपाखरू विमान जसे भासतंय

फुलाफुलातील मकरंद शोषून घेतंय.....


Rate this content
Log in