Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Amol Nakshine

Romance

4.0  

Amol Nakshine

Romance

वेड प्रेमाचे

वेड प्रेमाचे

1 min
48


तुझी माझी प्रीत अशी 

दुनियेची ही रीत कशी

सांगू कसे मी दुःख कुणा

वेड लावते पुन्हा पुन्हा


झुळझुळणाऱ्या ओढ्याला

ध्यास भेटण्या नदीचे

भिंती बघून थकले मी

डोळ्यात खेळतो तू पुन्हा पुन्हा


सजने धजने नको मला

आरशानेही धरला अबोला

मिठीत येण्या आतुरले मी

चेहरा बघून पुन्हा पुन्हा


दूर सारण्या केले प्रयत्न

बंध प्रीतीचे तूटतील कसे

कवेत घेतले मृत्युने जरी मजला

जन्म घेईल मी पुन्हा पुन्हा


Rate this content
Log in