Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Amol Nakshine

Others

4.0  

Amol Nakshine

Others

टोपल

टोपल

1 min
60


पहाटे प्रारंभी हाक कानी

लाख्या ढवऱ्याची पडली

हंबरत ती वासरास

पान्हा मायेने सोडली

                                 जागा झाला आता गोठा

                                 किलबिल पाखरानी केल

                                 गोठयातल्या शेणवळास

                                 साद घाली काम्बीच टोपल

माय माऊलीची लगबग

डोई शिदोरीच टोपल

कराया कष्ट शिवारात

तुळवी पायी ती ढेपल

                                 आग ओकी सूर्य नारायण

                                 अंगी निथळ घामाचे लोट

                                  एक वाऱ्याची झुळक

                                  मना आनदं देई अफाट

विजांचा कडकडाट फार

भुईवरी पाणी पडे संततधार

घराच्या दिशेने चाले पावल

डोई पुन्हा घेई आनंदाने ती टोपल         


Rate this content
Log in