Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Meena Mahindrakar

Others

3  

Meena Mahindrakar

Others

वाचनालय

वाचनालय

1 min
11.6K


वाचनालयाची माझे 

एक वेगळेच नाते होते 

पुस्तक व माझ्या मैत्रीचे बंद 

त्याच्या साक्षीने बहरले होते.


ती ओळीत ठेवलेली पुस्तके 

जणू अमूल्य खजिना 

खुणावतात ती सारी 

आस्वाद आमचा घ्याना.


कथा कादंबरी कविता 

काय सांगू त्यांची विविधता 

काळजा घातली हात वाचकांच्या 

हीच त्यांची महानता.


बालकवी, माडगूळकर खांडेकर 

सारे एकत्र आले 

वाचनालयाचे मग 

साहित्याचे गोकुळ झाले.


मंदिराची पवित्रता अन शांतता 

वाचनालयाला आली 

वाचनालय मंदिर अन 

पुस्तके देव झाली.


असाच मंदिरी 

मी रोज जाते 

पुस्तकांच्या देवाची 

पूजा मी करते.


देवाने दिलेल्या वरानेच 

मी आज लिहित आहे 

जमेल तशी साहित्याची 

सेवा करीत आहे.


Rate this content
Log in