Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Amol Shinde

Tragedy Others

3  

Amol Shinde

Tragedy Others

तुला शोधत असतो

तुला शोधत असतो

1 min
12.3K


बघ आता सगळे ऋतू

एक व्हायला लागलेत

पण तू जरा हट्टी आहेस

ते ही दोष द्यायला लागलेत


तुझ्या माझ्या प्रेमाच्या चर्चा

गावभर व्हायला लागल्या

या लॉकडाऊनच्या काळात

न भेटताच रात्र जायला लागल्या


आरसे घेऊन निहाळत बसतो

स्वतःच्या असलेल्या अस्तित्वाला

तुला शोधत असतो मग त्या

उरल्या सुरल्या दोष देऊन श्वासाला


वाढवून प्रेमातल्या दुराव्याला 

मी नाही गं तूच मोठं केलंस

आपल्यातल्या आपलेपणाला

नकळत तू आता दूर लोटलंस


आता तो व्हायरस आलाय ना 

बघू तू जगणार की मी जगणार

पण एक नक्कीच होणार बरं का

तू तुझ्या खऱ्या प्रेमाला मुकणार


Rate this content
Log in