Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Amol Shinde

Romance

4  

Amol Shinde

Romance

तू लेखणी माझी

तू लेखणी माझी

1 min
23.7K


तू लेखणी माझी

मी तुझा कोरा कागद

नेहमी तुझ्या स्वप्नांची

माझ्या कवितेला साद


अशीच रहा तू सखे

काळजाची होऊन

तुला आठवत राहील

तुझ्या काळजात राहून


विखुरला जातो मी

तुझ्या मिठीत येतांना

प्रेमाच्या गोष्टी सखे

तुझ्याशी बोलतांना


तू असावीस जवळ

स्वप्नात नवे रंग भरतांना

कासावीस होतो मी

ती सांज जवळ येतांना


तू जवळ असलीस की

शब्दांची शाळा भरते

तू समोर आहेस समजून

नव्या कवितेची मांडणी होते


वाऱ्याची झुळूक होऊन 

किती तरसावणार आहे

आता आसवे होऊन तू

असं किती बरसणार आहे


Rate this content
Log in