Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Komal Ratnaparkhi

Romance

3.7  

Komal Ratnaparkhi

Romance

तुझा रुसवा

तुझा रुसवा

1 min
99


मला सहन होतच नाही 

का कुणास ठाऊक मी होते कावरीबावरी 

नाही लक्ष लागत माझे कशात   

म्हणून रुसवा राहतो लक्षात

कसे मनवावे तुला कळत नाही म्हणून 

मी धडपड करत असते बऱ्याच गोष्टींनी 

अगदी मन खायला उठते 

नाही जेवण गोड लागते 

तो दिवस आयुष्यातून काढावासा वाटतो 

पण त्याला मी काढू शकत नाही 

तुझा रुसवा नको नकोसे वाटणारे 

पण तुझे हास्य हवेहवेसे वाटणारे


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance