Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Komal Ratnaparkhi

Others

2.6  

Komal Ratnaparkhi

Others

हरवलेली मैत्रिण...

हरवलेली मैत्रिण...

1 min
101


परत मिळेल का?

आपल्या खेळण्याच्या ठिकाणी

तसेच हसणे खेळणे पळणे भांडणे

तशीच मस्ती परत मिळेल

ते दिवस कोणतीही काळजी नाही

कोणताही भार नाही

बस एक छानसी मैत्रिण

कोणतीही कटुता नसलेली

साधी सरळ मनाची भांडणारी

हरवलेली मैत्रिण परत मिळेल?


Rate this content
Log in