Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Gaurav Savita Vijay

Others

3.5  

Gaurav Savita Vijay

Others

ती

ती

1 min
56


ती बोलते सुख तीच 

चार भिंतीच्या आतल 

बाहेरचं जग 

आता नाही म्हणे आपल 


मी, माझा मोबाईल 

हीच माझी माणस 

राहील तरी काय 

आता काही आपल 


घर दार हेच माय जगणं  

जे सांगेल ते कर्तव्य म्हणून ऐकन 

सुखात दुःखात आपणच आपल 

कोण म्हणते मी खुश नाही 


सर्वांना हेच माय सांगणं ...... Rate this content
Log in