Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.
Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.

Gaurav Savita Vijay

Others


4.1  

Gaurav Savita Vijay

Others


पाखरू

पाखरू

1 min 99 1 min 99

तुझ्या

नजरेत नजर 

हातात हात 

पाया सोबत पाय टाकत 

आभाळागत वाटल होत 


बेभान झालेली पाखरं 

गगन भरारी मारेन 

अस वाटल होत 


आभाळ फाटल 

पाखरू भरारीला मुकल 

घराच्या शोधात 

नको त्या फांदीवर बसलं.... 


Rate this content
Log in