Gaurav Savita Vijay

Others


4.1  

Gaurav Savita Vijay

Others


पाखरू

पाखरू

1 min 83 1 min 83

तुझ्या

नजरेत नजर 

हातात हात 

पाया सोबत पाय टाकत 

आभाळागत वाटल होत 


बेभान झालेली पाखरं 

गगन भरारी मारेन 

अस वाटल होत 


आभाळ फाटल 

पाखरू भरारीला मुकल 

घराच्या शोधात 

नको त्या फांदीवर बसलं.... 


Rate this content
Log in