Gaurav Savita Vijay

Others


4  

Gaurav Savita Vijay

Others


बरस तुला जेवढं बरसायच

बरस तुला जेवढं बरसायच

1 min 32 1 min 32

बरस तुला जेवढ बरसायच 

करशील हिरवं गार रान 

हे मला आनंदाने पाहायचं 


बरस तुला जेवढ बरसायच  

पण , बंद कर तुझ 

बरसून स्वःता सोबत 

आई बापा पोरग घेवून जायाच 


बरस तुला जेवढ बरसायच 

दुष्काळात ओस पडलेल्या 

नद्या नाल्यांना मला तुझ्या 

सोबत पुन्हा वाहताना पाहायचं 


बरस तुला जेवढ बरसायच 

पण, बंद कर तुझ 

गावात शिरून 

घरदार मोडून गुरे ढोरे मारून 

संसार उद्ध्वस्त करून 

समुद्रा सारख सजायच 


बरस तुला जेवढ बरसायच 

तुझ्या बरसण्याला पाहुन 

आम्हाला मनसोक्त हसुन जगायच 


पण, बंद कर तुझ 

स्वःता बरसून 

लोकांच्या अश्रुत एक व्होवून 

वाहून जायचं


बरस तुला जेवढ बरसायच 

बरस तुला जेवढ बरसायच...


Rate this content
Log in