Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.
Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.

Seema Pansare

Others


3.5  

Seema Pansare

Others


सवय - द्रोणकाव्य

सवय - द्रोणकाव्य

1 min 385 1 min 385

त्याचा कितीतरी वेळा निरोप घेतला

अन दीर्घ श्वास पुन्हा पुन्हा घेतला

तरी भुतासारखा समोर उभा

जा म्हटले तरी जात नाही

धुंद मी त्याचा सहवास  

जन निंदा कितीही

तरी मस्तीत मी

अरे हा आळस

जाता जात 

नाही तो

आळस 

माझा 

वैरी 

हो


  


Rate this content
Log in