Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Swati Mane

Inspirational Others

3.0  

Swati Mane

Inspirational Others

स्वप्न

स्वप्न

1 min
88


मनाच्या तारांना अलगद छेडावे

कधीतरी स्वप्नांना 

वास्तवाचे पंख फुटावे

कधी फुलते कधी कोमेजते

कधी भग्न वेदना 

तर कधी आकाशालाही झुकवते

तरीही सतत पाहावेसे वाटते


कारण हे स्वप्नच तर असते

जे रोज नव्याने जगणं शिकवते

आकांक्षाच्या बीजांना

कर्तृत्वाचे खतपाणी मिळावे

नियतीवर मात करुनी

वास्तवाच्या कुशीतुनी अंकुरावे

तुझे काय नि माझे काय

हे एकच तर स्वप्न असते


Rate this content
Log in