@oh1spws8

Swati Mane
Literary Colonel
AUTHOR OF THE YEAR 2020 - NOMINEE

10
Posts
8
Followers
3
Following

वाचन आणि लेखन हा माझा छंद आणि अध्यापन हा माझा धर्म.आपली तत्वे सांभाळत आपले कर्तव्य करावे यावर माझा ठाम विश्वास आहे.जाहीर रित्या आजपर्यंत एकही पुरस्कार प्राप्त नसला तरी माझे शेकडो विद्यार्थी माझ्या कामाची पोचपावती आहे आणि त्यांचे यश हाच माझा पुरस्कार आहे.कर्मसिद्धांतावर माझा दृढ विश्वास आहे... Read more

Share with friends
Earned badges
See all

Feed

Library

Write

Notification

Profile