Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Anupama TawarRokade

Classics

4  

Anupama TawarRokade

Classics

स्वामी समर्थ

स्वामी समर्थ

1 min
108


स्वामी समर्थ

जीवनाचा हा अर्थ

भक्तीत सदा


अक्कलकोटी

पूर्ण दत्तावतार

समर्थ सार


दत्तनगरी

वटवृक्ष मूळ तू

उभा रूपेरी


विशाल भाळे

तेज वर्णावे किती

आकर्ण डोळे


सुहास्य मुख

सरळ नाक, भक्त

विसरे दुःख


दंतपक्तीत

कुंदकळ्या समान

शुभ्रवर्णित


नटलासी तू

भक्ता तारावया तू

अनंतरूपे


चरणस्पर्श

घडो सदा सर्वांना

हीच प्रार्थना


संघर्ष जगी

तुम्हाविन ही व्यर्थ

स्वामी समर्थ


नामस्मरण

स्वामी समर्थ मंत्र

प्रत्येक क्षण


भक्तजनाला

येती भेटावयाला

स्वामी समर्थ


तू स्वामी नाथा

ज्ञाता आणि ज्ञान तू

सदा सर्वथा


दडला येथे

साऱ्या सुखाचा अर्थ

स्वामी समर्थ


कृपाशीर्वाद

घडो सदा आम्हास

स्वामी राजस


तूच समर्थ

दासाकडे पहावे

सौख्य तू द्यावे


व्हावा कृपेने

अध्यात्मिक विकास

माझा प्रयास


स्वामी राहती

नित्य भक्तांच्या पाठी

भय पळती


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Classics