Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Atreya Dande

Abstract Inspirational Others

4.0  

Atreya Dande

Abstract Inspirational Others

स्थित स्वप्न

स्थित स्वप्न

1 min
296


चुकली तरीही

पुसूनी टाकावी मनी

वाहिल्या निर्माल्य

जश्या नदितूनी


घाव मनीचा

किती सांभाळावा

रुक्ष पणाचा

आव तरी, किती आणावा


ठिणग्यांचा दाह

किती का सोसावा

लेपूनी तो ओसरावा

ओसंडून वाहणाऱ्या आसवात


देव यावा देव्हाऱ्यात

तसा योग क्वचितच दिसतो

मन मोकळा जसा पोकळ्यात

तोच फक्त रिक्त जीवन जगत असतो


का करावे नसते बाकी उणे

अंगिकारावे रिक्त जगणे

मनाच्या कुठल्यातरी रकान्यात

डांबलेली जुनी जळमटं

धूऊन काढावी कधीतरी


झुडकरावं असं फर्फटण

बंद करावं कुर्बुरण

एकांत साधावा

एकचित्त अनुभवावं


जागृत होई नवस्पंदनं

दिशा मिळावी नवीन

एकसंध एकरूप मग

रचावे स्थित स्वप्न


Rate this content
Log in