Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Vasudha Naik

Others

3  

Vasudha Naik

Others

सकळ

सकळ

1 min
11.6K


संपला अंधार

उजेड झाला

जागा हो मानवा

प्रकाश माथ्यावर आला....


खग घरट्यातून

बाहेर आता पडले

पिलांसाठी चारा

शोधू हो लागले.....


माय करते धावपळ

आपल्या मुलांसाठी

सतत ती राबते

आपल्या कुटुंबासाठी.....


स्वारी आली वासुदेवाची

आजी धान्य दान देते

झोळी भरून वासुदेवाची आजी

मुखी वासुदेवाचा आशिष घेते


Rate this content
Log in