Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

MEENAKSHEE P NAGRALE

Inspirational

3  

MEENAKSHEE P NAGRALE

Inspirational

शब्दधन

शब्दधन

1 min
94


शब्दाने जो धनवान

तोच खरा प्रतिभावान

शब्दधन जयापाशी

तोच खरा भाग्यवान.....!!


शब्दची अमृतवेल

शब्दच असे धार

शब्दच गोडवा

जणू दुधारी तलवार...!!


शब्दधन खरी श्रीमंती

असे नित्य जयापाशी

शरद मायेचा ओलावा

मिळे आईच्या कुशी.....!!


शब्दांनी वाढतो गोडवा

शब्दची जणू तीर

शब्द अंतरीचे भाव

शब्द जादूची वकील.....!!


शब्द काळजाला भिडे

शब्द करी काळजात घर

शब्द शब्दच असती

नसे कधी वरवर......!!


Rate this content
Log in