Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Pallavi Udhoji

Others

3  

Pallavi Udhoji

Others

सांजवेळी ह्या

सांजवेळी ह्या

1 min
11.5K


अशा ह्या सांजवेळी

आहे मी निःशब्द

आसमंत हा सारा

क्षितिजावरी कुशीत निजला

    भास्करा तुज निजवातांना

    वारा गाई झुळमुळ गाणी

    चकाकणारी चांदणी

    बघ तुज वळून पाही

अशाच ह्या सांजवेळी

पणती लावी नतमस्तकी

मंद प्रकाशात दिपही जळे

    कुठेतरी दूरवर

    एकू येते घंटानाद

    आस लागे मना ही

    एकू येई साद मनी


Rate this content
Log in