Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.
Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.

Seema Pansare

Others


5.0  

Seema Pansare

Others


साल 2019

साल 2019

1 min 370 1 min 370

मागे वळून जरा पाहिले

सारे कसे स्पष्ट स्पष्ट

काहीच न विसरण्या सारखे

सारे प्लस प्लस उणे काहीच नाही


नाही म्हटलं तरी एक आजार पण येऊन गेलं

पण ते जाता जाता बरंच काही सांगून गेलं

सारेच करतात आपली काळजी याची

जाणीव मला करून गेलं

 

साल 2019  

माझी आनंदाची ओंजळ सतत भरत राहिलं

सारेच माझे माझेच बनून राहिले आहेत

आता मात्र हिच भावना निर्माण झाली आहे

जीवनाचा हा चढता आलेख असाच 

 चढत पुढे पुढे जात राहो


 माझ्यासारखे सर्वांचे आयुष्य आनंदी राहो

ही सदिच्छा

2019 साल तुला आता निरोप देण्याची

वेळ आली आहे तू सुख रूप मार्गस्थ हो


म्हणजे मी 2020 नववर्षाचं स्वागत करून

नवा संकल्प करण्याचं व तो पुरा करण्याचा

प्रयत्न करेन


Rate this content
Log in