Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Amruta Sankhe

Others

3  

Amruta Sankhe

Others

साईबाबा

साईबाबा

1 min
11.7K


प्रभात समयी। बाबांचे पुजन

त्रिकाळ दर्शन। हर्षमना।।1॥


साई बाबांसाठी। गुलाबाची फुले।

तैसे मन डोले। प्रफुल्लीत।।2॥


बुंदीचा नैवद्य। लाडू बनविला।

हार चढविला। भक्तिभावे।।3॥


साई निज भक्त। शिर्डीत राहती।

ऊदी घेती हाती। भाळी लावी।।4।।


पुण्यभूमी पावन। साई सत्य काशी।

शिर्डी माझी झाशी। अखंडित।।5॥


जपू एकाग्रता। साईच्या चरणी।

हर्षली धरणी। साईकृपे।।6॥


बाबांच्या दर्शना। जिथे घेई नाम।

तिथे शिर्डी धाम। भक्ता पावे।।7॥


साई नाम मंत्र। जय जय साई।

मंत्र मुखी राही। भावपूर्ण।।8॥ 


Rate this content
Log in