Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

anjali dixit

Others

3.0  

anjali dixit

Others

रम्य विरह

रम्य विरह

1 min
239


किती दिसांची पाहते रे 

मन वाट तुझी चातकासम.

शिणले मम ओले नयन

अन् भासे तू काजव्यासम.

का अबोल्याने छळतोस तू असा रे

झाले हृदय अशांत घायाळ पक्षिणीसम.

लागेल मज लळा रे या खोल अमूर्ततेचा

मग शोधशील कोठे वेडावल्या सख्यासम.

येशील जवळी आता, घेशील हात हाती

परी न रम्य वाटे काळ त्या विरहासम.


Rate this content
Log in