Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Subhash Patil

Others

3  

Subhash Patil

Others

रक्षाबंधन

रक्षाबंधन

1 min
77


दादाच्या अंगणातली पालवी

आज पून्हा टवटवली!

ताईच्या निर्मळ पावलांनी

पुनव आज पुन्हा बहरली!!


गंध कुंकवाचा भाळी लेपून

ताई दादाला ओवाळी!

क्षणभर नजर पापणीत थिजवुन

पाणावलेल्या सागरात प्रेमाची उसळी!!


दादाला राखी बांधतांना

ताईच्या विश्वासानं मारल्या गाठी!

एकमेकांना गोडवा भरवून

सोनेरी नात्यात चांदीच्या गाठी!!


Rate this content
Log in