Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Subhash Patil

Children Stories Others

3  

Subhash Patil

Children Stories Others

मैत्री

मैत्री

1 min
69


आजचा दिवस खास

दिलखुलास सतरंगी मैत्रीचा!

होय! मीही मालकच

या बेशुमार दौलतीचा!!


हातात हात, खांद्याला खांदा

हा खेळ अव्यक्त भावनांचा!

ना नियम, ना अटी, ना शर्ती

हा भाव अरक्त नात्याचा!!


कट्ट्यावरची यारीची मैफिल 

फड रंगतो गप्पांचा!

“बस क्या भिडू” म्हणत

मीही हकदार त्या “दे रे टाळी”चा!!


एक कप चहाच्या झुरक्यासरशी

मनात खुलतात असंख्य वाटा!

निस्वार्थ अन् निरागसतेच्या घोटातून

फुर्रर्रकन उसळे दोस्तीच्या लाटा!!


Rate this content
Log in