Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Geeta Garud

Romance

3  

Geeta Garud

Romance

राजसा...

राजसा...

1 min
12K


राजसा वरिले तुला

पापण्यांनी आज

मोहरला शहारला

गालीचा गुलाब


भारदस्त आवाजाने

पाडलीस छाप

मिशीतले सौम्य हासू

करिते घायाळ


घातली कितींनी तुला

रुपाची मोहिनी

तुझ्या माझ्या संसाराच्या

रेखिल्या मी ओळी


सावळबाधा ही तुझी

झाली मला आज

काळजात साठविला

रांगडा रुबाब


रुंद खांदे, भव्य छाती

मनास मोहवी

स्वप्न माझे सत्य भासू

लागे सांजवेळी


जळी काष्ठी पाषाणी

दिसे तुझी छाया

अनावर जाहले मी

होण्या तुझी भार्या


Rate this content
Log in