Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.
Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.

Babu Disouza

Others


3  

Babu Disouza

Others


परतीचा पाऊस

परतीचा पाऊस

1 min 176 1 min 176

परतीच्या पावसाचा कुठे दणका

कुठे आभाळात त्या विजांच्या चमका

कुठे वादळ कुठे जखमांच्या ठणका

कुठे शिंतोडे कुठे पुरांचा हो विळखा

कुठे उध्वस्त घरे कुठे गडगडाट

कुठे जलाशयात नुस्ता खडखडाट

वेधशाळेला ही कळेना कुठे वर्षाव

पिकांचे मातेरे बळीराजावर घाव

नवरात्रीचे सृजनशक्तीचे उठाव

मान्सून परतताना निसर्गाचे डाव

बदलला वारा बदलते दिशा वेळ

मान्सून मोसमाचा कसा घालावा मेळ


Rate this content
Log in